توضیحات

فست فود واو برگر به یک لوگوی خلاقانه و غیر منتظره نیاز دارد پیشاپیش از همکاری شما تشکر میکنم

 
 

پیشنهاد تایید شده


شایان سلطانی

شایان سلطانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
 

پیشنهاد ها


سیده مریم هاشمی نسب

سیده مریم هاشمی نسب

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
میثم رحمتی

میثم رحمتی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی  آرین

علی آرین

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Sam _21

Sam _21

قیمت پیشنهادی: ٢۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
جواد قدیمی

جواد قدیمی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
al sh

al sh

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز