توضیحات

به یک نفر برای تست نرم افزار اتوماسیون حقوقی نیازمندیم که حتما آدم دقیق و نکته سنجی باشن و به جزئیات توجه کنن

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


مونا برزویی

مونا برزویی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
 

پیشنهاد ها


سمانه فرهمند

سمانه فرهمند

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز