توضیحات

طرح تقریبا آماده است برای بهمن ماه نیاز داریم ۶ تا تابلو که ۴ تا تو تهران یکی تو اتوبان تهران کرج یکی هم تو کرج نصب بشه٬ میخوایم کسایی که تهران کار میکنن و محل سکونتشون تو کرج تابلو رو ببینن
توی طرح یه قسمت روشن داریم که شبها حتما روشن باید بشه و این باید همیشه چک بشه

 
 

پیشنهاد تایید شده


رضا باباجانی

رضا باباجانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
 

پیشنهاد ها