توضیحات

طراحی UI برای اپلیکیشن اندروید که شامل بخش های مختلفی است مثل اخبار و گالری تصاویر و معرفی مجموعه

 
 

پیشنهاد تایید شده


امیرحسن عبیدی

امیرحسن عبیدی

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
 

پیشنهاد ها


روزبه صالحی

روزبه صالحی

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز