توضیحات

برای یک شوی لباس چند روزه که شامل لباس های زمستانی است یک پوستر می خواهیم که واضح باشه که چه چیزهایی توی شو ارائه می کنیم و می خواهیم مردم را ترغیب کند که از شو دیدن کنند

 
 

پیشنهاد تایید شده


رضا باباجانی

رضا باباجانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
 

پیشنهاد ها


روزبه صالحی

روزبه صالحی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
شایان سلطانی

شایان سلطانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز