توضیحات

برای آموزشگاه زبان نیا به یک دیکشنری نیاز داریم برای گوشی های اندروید. لغات انگلیسی و فارسی رو خودمون آماده داریم. امکانات خاصی مد نظرمون نیست جز اینکه بشه کلمه رو هم به فارسی هم به انگلیسی سرچ کرد.

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
ABIR TK

ABIR TK

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمود رضا خیراتی فرد

محمود رضا خیراتی فرد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ هفته
عرفان AL

عرفان AL

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد نوری

محمد نوری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
معید انصاری

معید انصاری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
sisna team

sisna team

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
حسن صفری

حسن صفری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
بابک موسوی

بابک موسوی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
علی خسرونژاد

علی خسرونژاد

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
امیرحسین عرب

امیرحسین عرب

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد حسن

محمد حسن

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
میثم محمدیان

میثم محمدیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
بابک اکبری

بابک اکبری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی منظوری

مهدی منظوری

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
حسام خدامی

حسام خدامی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد سعید روحی

محمد سعید روحی

قیمت پیشنهادی: ۱۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محمد کاظمی

محمد کاظمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسن شهبازی

حسن شهبازی

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید جلال موسوی

سید جلال موسوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدامین محمدی

محمدامین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد صادقیان

محمد صادقیان

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد حسین شبانی

محمد حسین شبانی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
حمیدرضا بشارت نژاد

حمیدرضا بشارت نژاد

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
عبدالله  حقجو

عبدالله حقجو

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
حامد باقری

حامد باقری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امید مقدسی

امید مقدسی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
بابک کارچینی

بابک کارچینی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
ali khodadadi

ali khodadadi

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
شایان حسن زاده

شایان حسن زاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا زارع

رضا زارع

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
علی فقیه بصیر

علی فقیه بصیر

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
عرفان عرفان

عرفان عرفان

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عباس مزرعاوی

عباس مزرعاوی

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مجیر مهرعلیزاده

مجیر مهرعلیزاده

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
سید علی مدرس

سید علی مدرس

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فرشاد اکبری مهر

فرشاد اکبری مهر

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
mort akbarm

mort akbarm

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته