توضیحات

طراحی و اجرای اتاق عقد برای تالار

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


سالار  لطفی

سالار لطفی

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
 

پیشنهاد ها


نیوشا بیگلری

نیوشا بیگلری

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
نیما تهرانی

نیما تهرانی

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز