توضیحات

یک نرم افزار برای رسم اشکال هندسی دو بعدی نیازمندیم. دیزاین نرم افزار کاملا آماده است و یک سری الگوریتم آماده هم داریم

 
 

پیشنهاد تایید شده


احسان فتحی

احسان فتحی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
 

پیشنهاد ها


مهران ایوبی

مهران ایوبی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سمانه فرهمند

سمانه فرهمند

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز