توضیحات

شرکت برای نوسازی وسایل چوبی که شامل ۸ عدد میز تحریر که ۲ عددشان میز مدیریتی است و ۳ عدد کتابخانه به ارتقاع ۲ متر عرض ۱۶۰ سانت و ۱۰ عدد صندلی انتظار شرکتی نیازمند رنگکاری چوب می باشد

 
 

پیشنهاد ها


سجاد حسینی

سجاد حسینی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مارال رستمی

مارال رستمی

قیمت پیشنهادی: ٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
دانیال  بخشی

دانیال بخشی

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهدی عیسی پره

مهدی عیسی پره

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
حامد عليزاده

حامد عليزاده

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا سویزی

رضا سویزی

قیمت پیشنهادی: ۱,٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
رامین  برمکی

رامین برمکی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢۵ ماه
abolfazl Khodaverdi

abolfazl Khodaverdi

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مهدی  رحمانی

مهدی رحمانی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
احد محمودى

احد محمودى

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محسن کیانی

محسن کیانی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
morteza sadri

morteza sadri

قیمت پیشنهادی: ۱,٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ هفته
حمید رحیمی

حمید رحیمی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
قاسم کولیوند

قاسم کولیوند

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
majid salary

majid salary

قیمت پیشنهادی: ٢,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
حسین  فارسی

حسین فارسی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
آرین  دانشور

آرین دانشور

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته