توضیحات

به یک طراح 2D برای طراحی یک شخصیت ( کاراکتر) برای سایت آموزشگاه کنکور. شخصیت توی 5 حالت باید طراحی شه

 
 

پیشنهاد تایید شده


روزبه صالحی

روزبه صالحی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
 

پیشنهاد ها


افشار مقدم

افشار مقدم

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محمد قاف

محمد قاف

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته