توضیحات

شرکت دکوراسیون داخلی برای پرسنلمون کارت ویزیت میخوایم طرح اولیه کارت رو داریم یعنی میخوایم کارت عین کارت مدیریت باشه فقط سمتها عوض شه میخوایم از روی طرح اصلی کارت برامون طراحی کنن. در کمترین تعدادی که میشه چاپش کرد میخوایم و کلا هم 3 تاس

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


روزبه صالحی

روزبه صالحی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
 

پیشنهاد ها