توضیحات

سئو برای یک وبسایت ورد پرس و البته کسی که بتونه بعد از سئو بهینه سازی هم انجام بده برای وبسایت

مهارت ها

SEO
 
 

پیشنهاد ها


مهرداد غریبی

مهرداد غریبی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Afshin shahryari

Afshin shahryari

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ هفته
سپیده فخارزاده

سپیده فخارزاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
هادی حسین پور

هادی حسین پور

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
سید میران

سید میران

قیمت پیشنهادی: ۱۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
سید محسن علوی نسب

سید محسن علوی نسب

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امین کیانی

امین کیانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
احسان  رحمانی نسب

احسان رحمانی نسب

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
مظفر علی معراج

مظفر علی معراج

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مریم  دلپسند

مریم دلپسند

قیمت پیشنهادی: ٢٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
گلستان هنر

گلستان هنر

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه