توضیحات

جهت ثبت مقاله آی اس آی یک همکار میخوام. یک مقاله در رابطه با سیمولیشن دارم مینویسم که برای ثبتش کسی رو میخوام که بتونه انجام بده

 
 

پیشنهاد تایید شده


کسری خادم

کسری خادم

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 

پیشنهاد ها


مهرداد رضایی

مهرداد رضایی

قیمت پیشنهادی: ۱ تومان زمان انجام: ٧ روز
احسان فتحی

احسان فتحی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز