توضیحات

نیازمند یک برنامه نویس iOS برای یک بازی که ماکاپ شده است هستیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


ساغر هاشمی نژاد

ساغر هاشمی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
 

پیشنهاد ها


رضا_ هاشمی

رضا_ هاشمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز