توضیحات

به یک طراح وبسایت متخصص UI جهت فروشگاه اینترنتی برای وسایل شخصی نیازمندیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


امیرحسن عبیدی

امیرحسن عبیدی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
 

پیشنهاد ها


فاطمه سلطان ذاکرین

فاطمه سلطان ذاکرین

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
ابراهیم رسانه

ابراهیم رسانه

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز