توضیحات

یک شرکت تعمیرات موبایل هستیم

نیازمند پیاده سازی وبسایت پذیرش تعمیرات موبایل با ثبت مشخصات گوشی و علت خرابی و سایر پارامترهای مدنظر هستیم که به مشتری کد رهگیری بدهد

ضمن اینکه در آینده قابلیت اتصال این سیتسم به اپلیکیشن موبایل هم داشته باشد به صورت اینکه در فاز اول فعلا به صورت اپلیکیشن "هاسپیتال" باشد که امکان پرسش و پاسخ در مورد ایرادات تلفن همراه فراهم باشد و در فاز دوم امکان پذیرش تعمیرات داشته باشد.

زبان برنامه نویسی PHP باشد.

 
 

پیشنهاد ها


محمد میرزارضی دهقی

محمد میرزارضی دهقی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مهدی بشیری

مهدی بشیری

قیمت پیشنهادی: ۱,۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
عادل رمضانی

عادل رمضانی

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهدی زارعان

مهدی زارعان

قیمت پیشنهادی: ۱,٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
مهدی خانی

مهدی خانی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه