توضیحات

برای ولنتاین انیمیشنی میخوام که از دوربین هم در انیمیشن استفاده بشه.
هزینه در نظر گرفته شده برای این پروژه هم از 100/000 تومان تا 300/000 تومان میباشد.
مدت زمان انیمیشن نهایتا 30 ثانیه باشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


کورش آذریان پور

کورش آذریان پور

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سعید اسماعیلی

سعید اسماعیلی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
شهراد md

شهراد md

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد میرزارضی دهقی

محمد میرزارضی دهقی

قیمت پیشنهادی: ٢٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز