توضیحات

2 وب سایت پیش بینی موجود است که با علم Web Scrapping با زبان های مختلفی که تحت وب میتوانید استفاده نمایید، باید اعداد هایی را باهم محاسبه کرده و در نهایت در وب سایت نشان دهید، که این وب سایت عمومی نیست و فقط برای عملکرد خوده بنده نیاز هست ، و فقط backent وب سایت نیازه و اصلا Fronted مهم نیست. در کل این ربات اطلاعات 2 وب سایت را باهم محاسبه کرده و در سرور ذخیره میکند ، نمونه وب سایت هم موجود هست که در پیام خصوصی میتواند ارائه شود

 
 

پیشنهاد ها


میلاد ^

میلاد ^

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز