توضیحات

استخراج شماره ها و کسب و کار از داخل شیپور و دیوار شاهرود می خوام کلیه شماره ها و اسم و کار کسایی که توی شاهرود و قسمت کسب و کار و قسمت استخدام
اطلاعیه آن استخراج می شود
حتما باید اکسل خروجی بدید و همچنین باید نوع کسب و کار رو مشخص کنید

کمترین قیمت مدنظرمه


https://divar.ir/shahrud/شاهرود/browse/استخدام-کاریابی/

https://www.sheypoor.com/شاهرود/استخدام
https://www.sheypoor.com/شاهرود/کسب-کار
https://divar.ir/shahrud/شاهرود/browse/کسب-کار/

 
 

پیشنهاد ها


محمد عماد آل غفور

محمد عماد آل غفور

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
پرسپولیسی تیر

پرسپولیسی تیر

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
آرمان قانعی

آرمان قانعی

قیمت پیشنهادی: ۱٧,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
غلامرضا  عظیمی

غلامرضا عظیمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
ali  ghanbarpor

ali ghanbarpor

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهدی جعفری

مهدی جعفری

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
رضوان عبدالکریمی

رضوان عبدالکریمی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نقی  آذرپندار

نقی آذرپندار

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
omid bh

omid bh

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
حسین زمان زاده

حسین زمان زاده

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
الهام کاکاوندی

الهام کاکاوندی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سید امیر محمد  هاشمی

سید امیر محمد هاشمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
آرمان بابایی

آرمان بابایی

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
شایان  ط

شایان ط

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
اشکان راستگو

اشکان راستگو

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز