توضیحات

آپلود محصول ووکامرس
تعداد محصولات تقریبی: 200 الی 250 محصول
محصولات هرکدام دارای سه سایز هستند و قیمت متفاوتی دارند (لازم به ذکر است ، محصول هر سه سایز با قیمت متفاوت داخل یک محصول قرار داشته باشند )
مدت زمان : حدود 15 روز

 
 

پیشنهاد تایید شده


سید مهدی احمدی زاده

سید مهدی احمدی زاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
 

پیشنهاد ها


پویا مهرنگ

پویا مهرنگ

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز