توضیحات

ترجمه متن بصورت اختصاصی هست و یه جورایی مربوط به مهندسی کامپیوتر میشه .

 
 

پیشنهاد ها


مریم ق

مریم ق

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
ساناز مرادی

ساناز مرادی

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مهسا خورشیدزاده

مهسا خورشیدزاده

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
Diyar K.U

Diyar K.U

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز