توضیحات

سلام یک سری عکس از مدل های Lowpoly دارم میخواستم عین آنها بازسازی شوند، نمونه ارسال میشود که البته پیچیده ترین نمونه ام هست بقیه ساده تر هستند.

 
 

پیشنهاد ها


سعید اسماعیلی

سعید اسماعیلی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
saman hosin

saman hosin

قیمت پیشنهادی: ۱,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ هفته
افشین افشاری

افشین افشاری

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
ندا محرمی

ندا محرمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز