توضیحات

پروژه یو آی اندروید
پروژه اپلیکیشن خبری با امکان جستجو و کامنت میباشد

 
 

پیشنهاد ها


Yasser Bagherbigloo

Yasser Bagherbigloo

قیمت پیشنهادی: ٨۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
mehrdad ghadermarzi

mehrdad ghadermarzi

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد عبدی

محمد عبدی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
LORD-MB LORD-MB

LORD-MB LORD-MB

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴۵ روز
جوزا سالازار

جوزا سالازار

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
سبحان مرادی

سبحان مرادی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مرجان داودی

مرجان داودی

قیمت پیشنهادی: ٨۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد سالاری

محمد سالاری

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
حمیدرضا آسایش اردکانی

حمیدرضا آسایش اردکانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
علی متین

علی متین

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز