توضیحات

سلام

به یک نرم افزار شبیه بازی "کوییز-آف-کینگز" نیازمندیم.
کارکرد این اپلیکیشن باید شبیه به بازی Quiz Of Kings باشد البته با نمای اختصاصی
اپلیکیشن باید قابلیت ارائه در اپ استورها مخصوصا بازار رو داشته باشه
در صورت رضایت از برنامه نویس کار ادامه دار خواهد بود.
برای شروع کار حتما قرارداد منعقد می گردد.
زمان در این پروژه مهم نیست و تنها کیفیت بازی مهم می باشد.
توضیحات بیشتر پس از توافق با برنامه نویس در خصوصی عنوان می گردد.مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علی سلطانی

علی سلطانی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
ساسان جامعی

ساسان جامعی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ ماه
محمدحسین جوان بخت

محمدحسین جوان بخت

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه