توضیحات

یه برنامه میخوام که امکانات زیر را دارا باشه ،خرید ویو وبازدید.وممبر باسکه،دارای امکان فروش کانال یا گروه باشه،داشتن کد هدیه برای معرفی به دوستان،دریافت سکه باعضو شدن در کانال ،گردونه شانس،امکان نشان دادن لیست سفارشات،تبدیل سکه به الماس،داشتن بخشی به نام دیوار،امکان دریافت سکه ازطریق دیدن ویدیو ،امکان خرید ویو بازدید وممبر برای ایتا وای گپ هم داشته باشه،حالت خودکار سکه هم باشه،امکان سفارش بازدید برای بنر تبلیغاتی ،درصورتی که این امکانات خواسته شد به درستی انجام بشه حاضرم باطرف سازنده برای وارد کردن امکانات جدید به برنامه بازهم توافق کنم اونم بادوبرابر مبلغ اولیه کار،فقط پیشنهادهای منصفانه بدید

مهارت ها

 
 

پیشنهاد تایید شده


علی بیغوله

علی بیغوله

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
 

پیشنهاد ها