توضیحات

۲۰ هزار کلمه ترجمه در حوزه تبلیغات با متن نه چندان سخت .
فایل هم ورد هستش

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


meh hay

meh hay

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Reza taza

Reza taza

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
رضا  توسلی

رضا توسلی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
behzad abdi

behzad abdi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهسا دبستانی

مهسا دبستانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
معصومه  فقیهی

معصومه فقیهی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
احمد طرفی

احمد طرفی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
شرکت طراحی  یک میزبان

شرکت طراحی یک میزبان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حمید نویسنده و مترجم

حمید نویسنده و مترجم

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رها علیزاده

رها علیزاده

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
کورش آذریان پور

کورش آذریان پور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
یعقوب خدری

یعقوب خدری

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهسا  براتی

مهسا براتی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
سروش خزایی

سروش خزایی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
علی سلطانی فر

علی سلطانی فر

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امید علی اکبری

امید علی اکبری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محمد علیزاده

محمد علیزاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
نیوشا جوادی

نیوشا جوادی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
elaheh jalili

elaheh jalili

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
shadi Najmi

shadi Najmi

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٣ روز
مسعود حسینلر

مسعود حسینلر

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
tele devx

tele devx

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
Rana F

Rana F

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
سیدجمال  موسوی

سیدجمال موسوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
امیررضا جهانی

امیررضا جهانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
شروین رنجبر

شروین رنجبر

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
shadi ahmdi

shadi ahmdi

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر امیری

امیر امیری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد توکلی

محمد توکلی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ هفته
احمدرضا سیفی

احمدرضا سیفی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
بهار فلاح

بهار فلاح

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Atid Khodaie

Atid Khodaie

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
alireza kazemi

alireza kazemi

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
محمدرضا اصلانی

محمدرضا اصلانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
یاسمن سلطانی

یاسمن سلطانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مریم سلیمی

مریم سلیمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
آریا پسیان زاده

آریا پسیان زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عرفان  نجفی

عرفان نجفی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهدی شکری

مهدی شکری

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
مهسان افجه ای

مهسان افجه ای

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
یاسمین مرتجی خیابانی

یاسمین مرتجی خیابانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
میلاد بختیاری

میلاد بختیاری

قیمت پیشنهادی: ۱٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی برزگری

علی برزگری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محسن جهانگیری

محسن جهانگیری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 elnaz bakhshi

elnaz bakhshi

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهران هاشمی

مهران هاشمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
رضا میثم

رضا میثم

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی بیغوله

علی بیغوله

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین قنبری

حسین قنبری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی زین العابدینی

علی زین العابدینی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
نازنین شایسته

نازنین شایسته

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
پوریا ایرانپور

پوریا ایرانپور

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
___ Maleki

___ Maleki

قیمت پیشنهادی: ٢٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
امیرمحمد صیدی

امیرمحمد صیدی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
زینب صبیح زاده

زینب صبیح زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
Mahyar azari

Mahyar azari

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
مهدی حنفی

مهدی حنفی

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمدعظیم پوری زاده

محمدعظیم پوری زاده

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
hossein ansari

hossein ansari

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیر امیررضاپودینه

امیر امیررضاپودینه

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
masi masikh

masi masikh

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
حامد عارفی پویا

حامد عارفی پویا

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
سروش توپ ریز

سروش توپ ریز

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
رضا رضایی

رضا رضایی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
الهام شهریاری

الهام شهریاری

قیمت پیشنهادی: ٨٣,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
فرزاد شکرچی

فرزاد شکرچی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
hadis  Ebrahimi

hadis Ebrahimi

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
mohammad fathi

mohammad fathi

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عسل علیزاده

عسل علیزاده

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
ghazal sadati

ghazal sadati

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
eblis ___

eblis ___

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
آیدا نامی

آیدا نامی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Shyn ___

Shyn ___

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
عاطفه رحمانی

عاطفه رحمانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Mohammad shirinpoor

Mohammad shirinpoor

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محسن تقوی

محسن تقوی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
سارا یاوری

سارا یاوری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
فرزانه رضائی

فرزانه رضائی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
reihan moradmand

reihan moradmand

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علی بشیرپور

علی بشیرپور

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
bhwr kashefi

bhwr kashefi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
سید علیرضا حسینی نژاد

سید علیرضا حسینی نژاد

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
سید محمد جواد حسنی

سید محمد جواد حسنی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
کاوه کریمی

کاوه کریمی

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
احمد نظری

احمد نظری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
mozhdeh tazeh

mozhdeh tazeh

قیمت پیشنهادی: ٢٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز