توضیحات

۲۰ هزار کلمه ترجمه در حوزه تبلیغات با متن نه چندان سخت .
فایل هم ورد هستش

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


meh hay

meh hay

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
Reza taza

Reza taza

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
رضا  توسلی

رضا توسلی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
behzad abdi

behzad abdi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهسا دبستانی

مهسا دبستانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
معصومه  فقیهی

معصومه فقیهی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
احمد طرفی

احمد طرفی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
شرکت طراحی  یک میزبان

شرکت طراحی یک میزبان

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حمید نویسنده و مترجم

حمید نویسنده و مترجم

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رها علیزاده

رها علیزاده

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
کورش آذریان پور

کورش آذریان پور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
یعقوب خدری

یعقوب خدری

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهسا  براتی

مهسا براتی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
سروش خزایی

سروش خزایی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
علی سلطانی فر

علی سلطانی فر

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امید علی اکبری

امید علی اکبری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محمد علیزاده

محمد علیزاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
نیوشا جوادی

نیوشا جوادی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
elaheh jalili

elaheh jalili

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
shadi Najmi

shadi Najmi

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٣ روز
مسعود حسینلر

مسعود حسینلر

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
tele devx

tele devx

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
Rana F

Rana F

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
سیدجمال  موسوی

سیدجمال موسوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
امیررضا جهانی

امیررضا جهانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
شروین رنجبر

شروین رنجبر

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
shadi ahmdi

shadi ahmdi

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیر امیری

امیر امیری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد توکلی

محمد توکلی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ هفته
احمدرضا سیفی

احمدرضا سیفی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
بهار فلاح

بهار فلاح

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Atid Khodaie

Atid Khodaie

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
alireza kazemi

alireza kazemi

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
محمدرضا اصلانی

محمدرضا اصلانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
یاسمن سلطانی

یاسمن سلطانی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مریم سلیمی

مریم سلیمی

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
آریا پسیان زاده

آریا پسیان زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عرفان  نجفی

عرفان نجفی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهدی شکری

مهدی شکری

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
مهسان افجه ای

مهسان افجه ای

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
یاسمین مرتجی خیابانی

یاسمین مرتجی خیابانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
میلاد بختیاری

میلاد بختیاری

قیمت پیشنهادی: ۱٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی برزگری

علی برزگری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محسن جهانگیری

محسن جهانگیری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 elnaz bakhshi

elnaz bakhshi

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهران هاشمی

مهران هاشمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
رضا میثم

رضا میثم

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی بیغوله

علی بیغوله

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
حسین قنبری

حسین قنبری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی زین العابدینی

علی زین العابدینی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته