توضیحات

میخوام یه پوستر a3 برای تیاتر طراحی کنم

 
 

پیشنهاد ها


اکرم ناجی زاده

اکرم ناجی زاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Designer ‌‌‌‌

Designer ‌‌‌‌

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سروره عظیمی

سروره عظیمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
اشکان پایدار

اشکان پایدار

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
نیما ارجمند

نیما ارجمند

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
کورش آذریان پور

کورش آذریان پور

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سید سینا مدنی

سید سینا مدنی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
_ NardoonGraph

_ NardoonGraph

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سما لشکری

سما لشکری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
فرزان رنجبر

فرزان رنجبر

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سجاد پرسه

سجاد پرسه

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
زهرا رحیمی

زهرا رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی بهرامی

علی بهرامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیدکورش امامی

سیدکورش امامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
bagher samadi

bagher samadi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
ARIO GRAPH

ARIO GRAPH

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
neda G

neda G

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
meh hay

meh hay

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Vasna Graphic

Vasna Graphic

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
الهه شکیبا راد

الهه شکیبا راد

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
نیوشا کاتبی

نیوشا کاتبی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
زوفا ZoFa

زوفا ZoFa

قیمت پیشنهادی: ٢٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سهند سجده ای

سهند سجده ای

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
نسترن مکارمی

نسترن مکارمی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
HOORNOO .

HOORNOO .

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
f_a f_a

f_a f_a

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نیلوفر niloofar

نیلوفر niloofar

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مرتضی v۱٣

مرتضی v۱٣

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
احمدرضا سیاسی

احمدرضا سیاسی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
mediya graph

mediya graph

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
لی لای گرافیک

لی لای گرافیک

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
Persian Design

Persian Design

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Mahdiyar Taghdisi

Mahdiyar Taghdisi

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
بردیا خوشنوا

بردیا خوشنوا

قیمت پیشنهادی: ۱۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
ماجده صفری

ماجده صفری

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
davood babadi

davood babadi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
بهاره پوراحسان

بهاره پوراحسان

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی  احمدنیا

علی احمدنیا

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی فراهانی

علی فراهانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علیرضا مالمیر

علیرضا مالمیر

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مهرعلی محمدی

مهرعلی محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز