توضیحات

میخوام یه پوستر a3 برای تیاتر طراحی کنم

 
 

پیشنهاد ها


اکرم ناجی زاده

اکرم ناجی زاده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Designer ‌‌‌‌

Designer ‌‌‌‌

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سروره عظیمی

سروره عظیمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
اشکان پایدار

اشکان پایدار

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
نیما ارجمند

نیما ارجمند

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
کورش آذریان پور

کورش آذریان پور

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سید سینا مدنی

سید سینا مدنی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
_ NardoonGraph

_ NardoonGraph

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سما لشکری

سما لشکری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
فرزان رنجبر

فرزان رنجبر

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سجاد پرسه

سجاد پرسه

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
زهرا رحیمی

زهرا رحیمی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی بهرامی

علی بهرامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیدکورش امامی

سیدکورش امامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محسن پورعینی

محسن پورعینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
bagher samadi

bagher samadi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
505 aa

505 aa

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
neda G

neda G

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
meh hay

meh hay

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Vasna Graphic

Vasna Graphic

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
الهه شکیبا راد

الهه شکیبا راد

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
نیوشا کاتبی

نیوشا کاتبی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
زوفا ZoFa

زوفا ZoFa

قیمت پیشنهادی: ٢٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سهند سجده ای

سهند سجده ای

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
بدون عنوان

بدون عنوان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
HOORNOO _

HOORNOO _

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
f_a f_a

f_a f_a

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نیلوفر niloofar

نیلوفر niloofar

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مرتضی v۱٣

مرتضی v۱٣

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
احمدرضا سیاسی

احمدرضا سیاسی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
mediya graph

mediya graph

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
لی لای گرافیک

لی لای گرافیک

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
Persian Design

Persian Design

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Mahdiyar Taghdisi

Mahdiyar Taghdisi

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
بردیا خوشنوا

بردیا خوشنوا

قیمت پیشنهادی: ۱۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
ماجده صفری

ماجده صفری

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
davood babadi

davood babadi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
نگاره پوراحسان

نگاره پوراحسان

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
علی  احمدنیا

علی احمدنیا

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی فراهانی

علی فراهانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علیرضا مالمیر

علیرضا مالمیر

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مهرعلی محمدی

مهرعلی محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
عبدالرئوف اسلامی

عبدالرئوف اسلامی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
ابراهیم مباشری

ابراهیم مباشری

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
جواد  کمالی

جواد کمالی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
A B D D I V A N I Z A D E H

A B D D I V A N I Z A D E H

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
payam mirzaei

payam mirzaei

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
فرزاد راد

فرزاد راد

قیمت پیشنهادی: ۵۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمود یوسفی

محمود یوسفی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
طاها طهماسبی

طاها طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محسن قنواتی

محسن قنواتی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سارا اف

سارا اف

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
عرفانه جوکار

عرفانه جوکار

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد رئوف زمانی

محمد رئوف زمانی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
🌸جو یا🌸

🌸جو یا🌸

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسام نادیان

حسام نادیان

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
samad sepehri

samad sepehri

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
m_reza joudaki

m_reza joudaki

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
رضا  علیزاده

رضا علیزاده

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
mim Khayam

mim Khayam

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سیده زهرا هاشمی

سیده زهرا هاشمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
marzieh soltani

marzieh soltani

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حسین متقی

حسین متقی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
نیما قیاسی

نیما قیاسی

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ابوالفضل بردبار

ابوالفضل بردبار

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علیرضا شهبازیان

علیرضا شهبازیان

قیمت پیشنهادی: ۱٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سعید محمودی

سعید محمودی

قیمت پیشنهادی: ۱٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
a hajilo

a hajilo

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
امیر  خدادادی

امیر خدادادی

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حدیثه مهرانی

حدیثه مهرانی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
شکوفه صدر

شکوفه صدر

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
Mohammad shirinpoor

Mohammad shirinpoor

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
معصومه عقیلی

معصومه عقیلی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
محمد یوسف وحیدیان اردکانی

محمد یوسف وحیدیان اردکانی

قیمت پیشنهادی: ۱٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
عباس فروزان نژاد

عباس فروزان نژاد

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
استودیو پارمیس

استودیو پارمیس

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
ART designer

ART designer

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی نعمان

علی نعمان

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
احسان اعتصامی

احسان اعتصامی

قیمت پیشنهادی: ۱٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سعید کاظمی کاروانی

سعید کاظمی کاروانی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Pouya std

Pouya std

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
بنفشه حسین پور

بنفشه حسین پور

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
عرفان ناصری

عرفان ناصری

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مارال اریانیا

مارال اریانیا

قیمت پیشنهادی: ٢٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢۴ روز
امیرعباس  طالبی

امیرعباس طالبی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مریم اهنگری

مریم اهنگری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Mehdi Shabani

Mehdi Shabani

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
AMIN MANSOURI

AMIN MANSOURI

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
مهدی معینی

مهدی معینی

قیمت پیشنهادی: ۱۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
M R

M R

قیمت پیشنهادی: ۱٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
هانیه ___

هانیه ___

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
هادی غلام زاده

هادی غلام زاده

قیمت پیشنهادی: ٧۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
Ali Tamjidi

Ali Tamjidi

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
maedeh bg

maedeh bg

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
Mahsa e

Mahsa e

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
amir hejazi

amir hejazi

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهیار اخوین

مهیار اخوین

قیمت پیشنهادی: ۶۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیرحسین محمدیون

امیرحسین محمدیون

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
مبینا ____

مبینا ____

قیمت پیشنهادی: ٧٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فاطمه محمدی نژاد

فاطمه محمدی نژاد

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
سالار سیف

سالار سیف

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
محمد انصاری

محمد انصاری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
روزت گرافیک

روزت گرافیک

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
فتانه  غیاثی

فتانه غیاثی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سجاد مقدم

سجاد مقدم

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
حسین نعمتی

حسین نعمتی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
borna studio

borna studio

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سعید موسوی

سعید موسوی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
hesam noshaddel

hesam noshaddel

قیمت پیشنهادی: ٢٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
هنر  گرافیک

هنر گرافیک

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
Ali Saleh

Ali Saleh

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
روح الله اسماعیلی

روح الله اسماعیلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
مهشيد محمدي مرام

مهشيد محمدي مرام

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
رضا فریادرس

رضا فریادرس

قیمت پیشنهادی: ۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
mona Haji

mona Haji

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز