توضیحات

سلام دوستان وقت بخیر
یک کتاب هستش در حوزه مدیریت محصول شرکت‌های آی تی در حوزه نرم‌افزار که حدودا ۲۰۷ صفحه هست و میخواستم این متن رو با حفظ ساختار به فارسی و به صورت روان ترجمه کنم.
متن نمونه‌ای هم برای ترجمه قرار میدم تا علاوه بر آشنایی یا متن نمونه‌ای هم برای ترجمه داشته باشید.



In the customer’s value estimation process, the value formula is initially used to ascertain if the product’s perceived value is a positive figure (meaning the product has some explicit worth to the customer). At this point the customer also surmises the tangible and intangible facets of the purported value, such as cost-savings (tangible), morale, reputation, image, or status improvement (intangible). This part of the process is completely intuitive.
After the customer has established that the product has some positive perceived value, the customer then attempts to realize and validate the type, relevancy, and magnitude of the product’s resultant value proposition, and conjointly comprehend the product’s relative value proposition.
The next step the customer takes is to try to factually quantify and qualify the specific type of value that the product actually holds. The customer now attempts to obtain information that would attest to the product’s actual value. With the col- lected information the customer is able, with some degree of confidence, to infer the product’s actual value.

 
 

پیشنهاد ها


محمد رضا ملکی

محمد رضا ملکی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴٠ روز
محمدرضا سالاری

محمدرضا سالاری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ ماه
رها علیزاده

رها علیزاده

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣۵ روز
مهسا دبستانی

مهسا دبستانی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
محمدرضا انصاری

محمدرضا انصاری

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیرحسین محمدی

امیرحسین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴۵ روز
الهام رستمی

الهام رستمی

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
emad barekat

emad barekat

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
شرکت طراحی  یک میزبان

شرکت طراحی یک میزبان

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
یعقوب خدری

یعقوب خدری

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمد خوافی

محمد خوافی

قیمت پیشنهادی: ٣۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
فریماه متقی

فریماه متقی

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
امیرحسین  بهرامی زاده

امیرحسین بهرامی زاده

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
محمدجواد محمدی

محمدجواد محمدی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
یاسر شجاعت

یاسر شجاعت

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
مهسا افراشته

مهسا افراشته

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
حامد عارفی پویا

حامد عارفی پویا

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴۵ هفته
مجتبی واعظی

مجتبی واعظی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴٠ روز
behzad abdi

behzad abdi

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
علی زهدی

علی زهدی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣۵ روز
مهسا مرادی

مهسا مرادی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
شیرین ستایش

شیرین ستایش

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
محمد رضا عقیلی بنهام

محمد رضا عقیلی بنهام

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ ماه
حسین مرادی

حسین مرادی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
sah asadi

sah asadi

قیمت پیشنهادی: ۱,۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵٠ روز
معصومه  فقیهی

معصومه فقیهی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٢ روز
علیرضا خدابنده

علیرضا خدابنده

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
عباس عیسی وند

عباس عیسی وند

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سیدعرفان قاسمی

سیدعرفان قاسمی

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
پریا مجیدیان

پریا مجیدیان

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
صصص زمردی

صصص زمردی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
ماهان پروا

ماهان پروا

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
نگار نیک کار

نگار نیک کار

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز