توضیحات

سلام. ما حدودا سه هزار تا سوال تستی سینمایی و هنر نیاز داریم که به صورت هزار تا آسون هزار متوسط و هزار سخت دسته بندی بشه.
داخل یه فایل ورد با شماره بندی بهمون تحویل بده و پاسخ درست همش گزینه یک باشه
کسی که بخواد انجام بده واسه نمونه اول سه تا 50 تا سوال بهمون باید بده تا سختی کار رو ببینه بعدا قیمت نهایی رو باهم کنار میایم. حداکثر تا قبل عید هم تحویل میخوام.

 
 

پیشنهاد ها


mahtab _hn

mahtab _hn

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
الهام ب

الهام ب

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
محمد رضا نجفی

محمد رضا نجفی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
Hamid Azizolahi

Hamid Azizolahi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
ابوالفضل فانی اسکی

ابوالفضل فانی اسکی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
hadiseh khoshharf

hadiseh khoshharf

قیمت پیشنهادی: ٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
parviz tarizadeh

parviz tarizadeh

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٠ روز
محمد مهدی نظرپور

محمد مهدی نظرپور

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته