توضیحات

انجام اپلیکیشن پرداخت جهت پرداخت بر حسب qr code تقریبا شبیه اپلیکیشن فون پی با مقداری تغییرات
برخی از امکانات فون پی
امکان پرداخت کرایه تاکسی از طریق موبایل
امکان دسترسی به لیست تراکنش ها
کیف پول
پرداخت از طریق اسکن بارکد
در دو نسخه مشتری و راننده

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


Hossein Safaie

Hossein Safaie

قیمت پیشنهادی: ۴,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
اینده سازان رایان یاس

اینده سازان رایان یاس

قیمت پیشنهادی: ٣,٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
امین خان زاده

امین خان زاده

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
amin sajadian

amin sajadian

قیمت پیشنهادی: ۴,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
ssshojaei

ssshojaei

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمد احمدی

محمد احمدی

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ هفته
ابراهیم رسانه

ابراهیم رسانه

قیمت پیشنهادی: ٢۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
حسن کرمی

حسن کرمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
نرگس شایسته

نرگس شایسته

قیمت پیشنهادی: ٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
مهدی حیدری

مهدی حیدری

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته