توضیحات

مقاله با منابع و ابتداش کلا 8صفحه انگلیسی هست و تا جمعه شب 22 دی لازم دارم.

 
 

پیشنهاد تایید شده


کمال قدیرمحسنی

کمال قدیرمحسنی

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
 

پیشنهاد ها