توضیحات

پروژه سایت + اپلیکیشن تخفیف گروهی ( فقط کالا ) شامل چه جزئیاتی است:
سایت و اپلیکیشن تخفیف گروهی ، اصل کار همانند تخفیف گروهی های موجود اما فقط قسمت کالا و کلا نیازی به قسمت خدمات نیست


- با توجه به اینکه قسمت خدمات حذف شده کار بسیار ساده تر میشود زیرا دیگر نیاز به بخش مدیریت کد ها و قسمت مربوط به خدمات دهندگان برای دیدن آمار و چک کردن کد و .... نیست

- به هیچ وجه سایت تحت وردپرس مد نظر نیست

- اپلیکیشن حتما باید تحت اندروید استودیو و با جاوا نوشته شود

- سورس کامل سایت و اپلیکیشن دریافت میگردد

- کیفیت گرافیکی بالا مورد نیاز است

توضیحات تکمیلی به پیمانکار داده خواهد شد

 
 

پیشنهاد ها


رضا میرزایی

رضا میرزایی

قیمت پیشنهادی: ۶,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
سید پدرام کاظمی

سید پدرام کاظمی

قیمت پیشنهادی: ۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ ماه
amin sajadian

amin sajadian

قیمت پیشنهادی: ٣,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
احسان باوقار

احسان باوقار

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
امیر حسین

امیر حسین

قیمت پیشنهادی: ٨۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
بهمن فرجی

بهمن فرجی

قیمت پیشنهادی: ٩٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩٠٠ روز
امیرحسین لطفی

امیرحسین لطفی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مهدی حیدری

مهدی حیدری

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
احسان  محسنی

احسان محسنی

قیمت پیشنهادی: ٠ تومان زمان انجام: ۶٠ روز
apada apada

apada apada

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز