برنامه نویس اندروید

برنامه‌‌نويسي و IT

1397/03/07

توضیحات

برنامه نویس اندروید
- تسلط برAndroid Studio
- تسلط بر fragment ها
- تسلط بر Google map API
- تسلط بر Activity life cycle
- آشنایی با RESTfulAPIs به خصوص Google Volley
- آشنایی با version controlها مانند Git
- تسلط بر Swift / objective-C
- آشنایی با IOS SDK: Core Data, Core Animation, Core Graphics, Core text
- آشنایی با RESTful APIs, , معماری کلارینت / سرور و JSON
- آشنایی با version control ها مانند Git

مکان

تهران ،آبش‌احمد

حداقل مدرک تحصیلی

كارشناسي

جنسیت

مهم نيست

نوع همکاری

پاره وقت