آرش لیلازی

آرش لیلازی

طراح و توسعه دهنده (معمار) نرم افزارهای سفارشی مبتنی بر وب

 

درباره من

فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار؛
توسعه دهنده وب (خود آموخته) مبتنی بر فنآوری های مایکروسافت (بطور خاص ASP.NET Web Forms)؛
توسعه دهنده مولفه های سفارشی سرویس دهنده (ASP.NET Custom Controls)؛
توسعه دهنده مولفه های سفارشی مبتنی بر JavaScript و jQuery؛
طراح و توسعه دهنده چارچوب های کاری سفارشی مبتنی بر وب (Custom Web UI Frameworks)؛
طراح و توسعه دهنده زیرساخت های پردازشی کسب و کار مبتنی بر وب (Business Process [Analysis, Design, Implementation])؛
طراح و توسعه دهنده زیرساخت های پردازش داده (Relational Database [Design, Implementation])؛
پیاده ساز طرح های گرافیکی (تبدیل به HTML و CSS)؛
پیاده ساز طرح های گرافیکی مبتنی بر چارچوب Bootstrap؛
مدرس دوره های برنامه نویسی مبتنی بر وب؛

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠