حمید حامدی

حمید حامدی

 

درباره من

کارشناسی کامپیوتر دارم و در زمینه خدمات فنی کامپیوتری، طراحی، تایپ و ترجمه فعالیت دارم

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠