امین محمدزاده

امین محمدزاده

 

درباره من

سرعت زیاد در تایپ کارام کیفیت خوبی دارن

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠