مهدی خدایاری

مهدی خدایاری

 

درباره من

بنده یه گروه قوی گرافیکی و تولید محتوی دارم
و بارها و بارها پروژه های سنگین رو به ثمر نشاندیم. و خوشحال می شویم که کمکتان کنیم.

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٢

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠