محمد علی  طاهری

محمد علی طاهری

 

درباره من

تیم ترجمه "Ravens"
ما کیفیت را کیفیتی تازه می بخشیم .
طاهری

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠