محمد نور

محمد نور

 

درباره من

دانشجوی مهندسی صنایع، مهارت در بخش مدیریتی، متعهد به کار

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠