محمد آشوری

محمد آشوری

 

درباره من

من برنامه نویسی آندروید با بیسیک انجام میدهم.

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۴

  در حال انجام: ۱

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠