سهیل حاجی هاشمی

سهیل حاجی هاشمی

(0 از 1 نظر )
 

درباره من

لیسانس الکترونیک

مهارت های من

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۱