پوریا  زین الدین

پوریا زین الدین

(1 از 1 نظر )
 

درباره من

مهارت های من

نظر کاربران

پروژه تایید شده ولی دو روز کارفرما پروژه رو نمیفرسته اصلا جواب هم نمیده

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ۱

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠