نرگس رنجبر

نرگس رنجبر

 

درباره من

نویسنده.فیلمساز.عکاس حرفه ای عکاسی پرتره در لوکیشن و فضاهای خارجی

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ۱

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠