مرتضی خوش نژاد

مرتضی خوش نژاد

طراحی لوگو و آرم و تاپپیست

 

درباره من

تحصیل کرده و فعال در زمینه بازی های ویدیویی و استارتاپ و دیپلم گرافیک

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠