زهرا یداللهی فارسانی

زهرا یداللهی فارسانی

 

درباره من

مدیریت و برنامه ریز آموزشی عکاسی و ویرایش عکس

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠