نجف آبادی

نجف آبادی

 

درباره من

مسئولیت انجام سرویس در مناطق 1،2،3 و 5 تهران

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٣

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠