علی زارعی

علی زارعی

 

درباره من

اجرای پروژه های قفسه بندی فروشگاهی و انباری سبک و سنگین (راک )و سقف پیش ساخته(بالکن)

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠