مینو فروزنده

مینو فروزنده

 

درباره من

تایپیست حرفه ای.
عضو هیئت تحریریه

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠