محمد هادی رادی

محمد هادی رادی

 

درباره من

مترجم و دارای مدرک زبان انگلیسی و استانبولی

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠