پوریا بیدی

پوریا بیدی

 

درباره من

تخصص در تمام زمینه های کامپیوتر و اینترنت و...
دانشجو رشته مهندسی عمران

مهارت های من

نظر کاربران

وضعیت پروژه ها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠

وضعیت کارها

  ثبت شده: ٠

  در حال انجام: ٠

  انجام شده: ٠